Hjemmeeksamen tirsdag 2 mai til …

Hjemmeeksamen tirsdag 2 mai til fredag 5 mai

Oppgaven blir gjort tilgjengelig fra instituttets ekspedisjonskontor tirsdag 2 mai kl 10:00. Den gis kun ved personlig fremmøte.

NB! Besvarelsen skal leveres til rom 413 ved siden av instituttets ekspedisjonskontor senest fredag 5 mai kl 14:00.

Full instruks for eksamensinnlevering finner du her

Publisert 25. apr. 2006 14:48 - Sist endret 28. apr. 2006 12:56