Dette emnet er nedlagt

KUN2502K – Anvendt kunsthistorie – forlag og mediebedrifter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan drive bildearbeid, og hva kreves av hver bokgenre?
Hva vil det si at all publikasjon er regulert av lovverk, og hvordan foregår produksjonsprosessen?

Arbeidet i forlag og andre mediebedrifter er veldig sammensatt. Nesten uavhengig av hvilken funksjon en har, vil én måtte forholde seg tett til flere fagfunksjoner. I et lite forlag eller mindre mediebedrift vil én også måtte beherske flere funksjoner. I dette emnet vil flere fagpersoner gi en grundig introduksjon til bransjens ulike virkefelt.

Kurset er først og fremst rettet mot ferdig utdannede kunsthistorikere og studenter som har avlagt bachelorgrad i kunsthistorie.

I tillegg vil det kunne være nyttig for personer knyttet til ulike typer kulturinstitusjoner, eller som et supplement til annen kunst- eller kulturfaglig utdanning.

Hva lærer du?

Emnet gir et godt innblikk i alle ledd av bokproduksjon, med hovedvekt på de som krever visuell kompetanse og lovverk knyttet til visuelle uttrykk.

Kurset skal gjøre kunsthistorikere mer egnet til å bruke sine kunnskaper, og anvende sine fagspesifikke ferdigheter og visuelle kompetanse i publisistiske virksomheter.

Opptak og adgangsregulering

Påmeldingsskjema (pdf-format)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studentene skal ha bestått minimum 30 SP kunsthistoriske emner.

Undervisning

Kurset går over 28 timer, fordelt på ettermiddagstimer og lørdager. Noen temaer – billedredigering og lovverk – vil ha lengre økter enn de øvrige. Undervisningen består av forelesninger, seminarer og oppgaver.

Som læringskrav i løpet av studiet vil studentene få oppgaver som skal presenteres i plenum. Disse må være godkjent innen eksamen kan avlegges.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen over 3 dager.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Bestemte semestre

Eksamen

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk