Semesterside for KUN4010 - Høst 2005

Alle som har levert inn prosjektbeskrivelse vil få en samtale med faglærer 5. eller 6. desember. Info om tidspunkt kommer senere.

29. nov. 2005 14:26

I forbindelse med individuelle fremlegg er undervisningen forlenget mandag 17. og mand. 24. oktober. De to siste timene, fra klokka 16.15-18.00, vil undervisningen finne sted i undervsiningsrom 2 Georg Sverdrups hus.

11. okt. 2005 17:21

Fristen for innlevering av oppgave utsettes til 21. november kl.12. Oppgaven leveres elektronisk til c.b.boholm "at" ifikk.uio.no, med kopi til espen.johnsen "at" ifikk.uio.no og o.l.s.bjerke "at" ifikk.uio.no

30. sep. 2005 14:55