Beskjeder

Publisert 30. nov. 2007 20:00

MUNTLIG PRØVE FOR STUDENTER SOM HAR LEVERT INN PROSJEKTBESKRIVELSE

Tordag 6. desember:

Kl. 9:Helle Aaneland, Kari Berg, Runa-Liv Boger, Maia Katinka Bongard, Anja Borge

Kl 13:Marianne Cappelen, Lars Frøislie, Ingvill Hammervoll, Camilla Lundgreen, Hilde Mortvedt, Maria H.Oen, Jelizaveta Sirovatko

Fredag 7. desember:

Kl. 9: Torhild Haugann, Monica Hegre, Marianne Herman, Kari Sørsdal, Kari Kjølnes

Kl.13:Torunn Liven, Hilde Anette Lund, Ina Kristin Mittet, Maria Rygh, Arne Holm, Ruth Halstensen, Elen Kjelsberg

Sted: Møterom 506, Niels Treschows hus

Publisert 28. nov. 2007 14:07

Studenter som har andre eksamener som kolliderer med presentasjonene 6. eller 7. desember bes tas kontakt med adminstrasjonen på kunsthistorie på kunsthistorie-student@ifikk.uio.no for tilrettelegging.

Publisert 26. nov. 2007 12:39

Muntlig prøve i 6. og 7. desember. Liste over hvem som skal opp når blir lagt ut i dette beskjedfeltet.

Publisert 2. nov. 2007 15:50

Frist for innlevering av prosjektbeskrivelse er 12. november, kl 14 på classfronter. Muntlig prøve vil bli avholdt antakelig i uke 48.