Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
20.08.2007Espen Johnsen  seminarrom 454 PAM  Presentasjon, utdeling av veiledning til prosjektbeskrivelse. Diskusjon om karriere- og emnevalg. Individuelle presentasjoner om evt temavalg.   10.15-12 
27.08.2007Espen Johansen  454 PAM  Å planlegge et prosjekt. Prosjektbeskrivelsen. Emne- og metodevalg og bibliografi til problemutvikling.   
03.09.2007Svein Engelstad  UNIVERSITETSBIBLIOTEKET.Undervisningsrom 4 - Elektronisk klasserom 3514. Georg Sverdrups Hus   Databasekurs for Kunsthistorie  Universitetsbibliotekets fagreferent i Kunsthistorie. Svein Engelstad, informerer og demonstrerer bruk av samlingene, også litteratursøk. Undervisning i Bibliografier databaser.  
05.09.2007Svein Engelstad  kl.10:15 - 12:00, ROM 3529 Georg Sverdrups hus  Workshops, øvelser i bibliografisk søking    
06.09.2007Svein Engelstad  kl.13:15 - 15:00, ROM 3529 Georg Sverdrups hus 3529 GSH   Workshops, øvelser i bibliografisk søking    
10.09.2007  NASJONALMUSEET FOR KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN.     Omvisning og orientering om aktuelle arkiver og bibliotek for forskning i kunst-historie. Ved leder for samling og utstilling Dr.art. Birgitte Sauge, Øystein Ustvedt m.fl.  
17.09.2007  454 PAM  Forskningsprosessen. Problemutvikling og metodevalg.   Gruppeoppgaver. Diskusjon. Innlevering av litteraturliste og foreløpig arbeidstittel 
24.09.2007  454 PAM    Møte med vitenskapelig ansatte. Gruppesamtaler.  
08.10.2007  454 PAM  Skriveprosessen. Informasjonsinnsamling og resultatutvikling. Kildekritikk    
15.10.2007  454 PAM    Individuelle fremlegg m tema/foreløpig prosjektbeskrivelse. (Ca. 5 min. innlegg og 10 min. diskusjon pr. kand.)  
22.10.2007  454 PAM    Individuelle fremlegg m tema/foreløpig prosjektbeskrivelse. (Ca. 5 min. innlegg og 10 min. diskusjon pr. kand.)  
29.10.2007  454 PAM  Avhandlingen – som sluttprodukt.   Dette er siste forelesning i KUN4010 dette semesteret

Henvisninger, noteapparat, litteraturliste, katalog  

Publisert 29. aug. 2007 17:35 - Sist endret 29. aug. 2007 17:50