Viktig!Tidsskjema for muntlig eksamen ligger …

Viktig!

Tidsskjema for muntlig eksamen ligger nå i mappen for undervisning. Det er viktig at dere stiller til rett tid! Hvis ikke, mister dere retten til å ta eksamen.

Publisert 12. nov. 2012 11:08 - Sist endret 16. apr. 2013 13:12