Pensum/læringskrav

Carrier, David : Writing about visual art , 2003. New York : School of Visual Arts ; Allworth Press. Kan også kjøpes på nettet. Lenke til Amazon.

Eco, Umberto : Kunsten å skrive en akademisk oppgave, hovedoppgave og masteroppgave , 2007. Oslo : Idem. forord ved Thomas Hylland Eriksen .

Everett, E.L. : Masteroppgaven : hvordan begynne - og fullføre , 2004. Oslo : Universitetsforl..

I tillegg skal studenten i arbeidet med prosjektbeskrivelsen utarbeide en egen pensumliste.

Publisert 28. mars 2012 09:18 - Sist endret 5. juni 2012 12:31