Semesterside for KUN4010 - Høst 2015

Dere har nå blitt fordelt på ulike grupper på bakgrunn av innleverte prosjektskisser. Jeg har sendt informasjon om dette på deres student-e-postadresse. Les e-posten og se emne- og semestersiden for KUN4010 for viktig informasjon om obligatorisk aktivitet og tid og sted for undervisning.

Vennlig hilsen Linn Thorsen, program- og studiekonsulent kunsthistorie

9. okt. 2015 11:34