Pensum/læringskrav

 

Everett, E.L. : Masteroppgaven: hvordan begynne - og fullføre , 2012.

Oslo : Universitetsforlaget.

 

Eco, Umberto : Kunsten å skrive en akademisk oppgave, hovedoppgave og masteroppgave , 2007. Oslo : Idem. forord ved Thomas Hylland Eriksen .

 

I tillegg skal studenten i arbeidet med prosjektbeskrivelsen utarbeide en egen pensumliste.

Publisert 28. mai 2015 15:00