Semesterside for KUN4010 - Høst 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Jag har blivit gjord uppmärksam på att det är en oöverensstämmelse mellan mallen ni har fått utdelat och emnesidan vad gäller längd på projektbeskrivelsen. Det som står på emnesiden gäller: 6-8 sidor. Litteraturlista kan komma i tillägg.

Vh Lena

30. nov. 2016 11:46

Til studenter på KUN4010. Det har nå blitt lagt ut tidspunkt for gruppeveiledning for gruppene til Aron Vinegar, Per Sigurd Styve, Øivind Storm Bjerke og Øystein Sjåstad. De øvrige gruppeveilederne tar kontakt med dere med info om tid og sted for veiledning. Merk at tidspunkt for annet gruppeseminar og individuell veiledning kan komme i tillegg. Tidspunkt for individuell veiledning avtales direkte med gruppeveileder. Ta kontakt om du lurer på noe.

Linn Thorsen

Program- og studiekonsulent

10. okt. 2016 14:01

KUN 4010 endringer i föreläsningsplan: ny dag/tid för studiebesök - hela planen ligger i pdf-fil i Undervisningsrummet:

- studiebesök Nasjonalbiblioteket flyttas till fredag 23 sept. kl. 14.15-16

- studiebesök på Riksarkivet flyttas till torsdag 29 sept. kl. 12.15-14.00

vh Lena

12. sep. 2016 16:32

Syk eller tekniske problemer på innleveringsdagen av skriftlig oppgave eller eksamen?

Ta kontakt med ekspedisjonen på IFIKK umiddelbart. TLF: 22 85 69 11
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/kontakt/

7. sep. 2016 14:37

NB! Studiebesøk i Nasjonalbiblioteket er flyttet fra 22.09 til 23.09. 

6. sep. 2016 14:07

Studentene fordeles på veiledningsgrupper etter innlevering av prosjektskisse i uke 39. Gruppeseminarer og individuell veiledning vil foregå i perioden uke 40-48. Nøyaktig tidspunkt er ennå ikke fastsatt. Dette oppdateres fortløpende.

10. mai 2016 09:54