Tidspunkt for gruppeseminarer og individuell veiledning

Studentene fordeles på veiledningsgrupper etter innlevering av prosjektskisse i uke 39. Gruppeseminarer og individuell veiledning vil foregå i perioden uke 40-48. Nøyaktig tidspunkt er ennå ikke fastsatt. Dette oppdateres fortløpende.

Publisert 10. mai 2016 09:54 - Sist endret 23. mai 2016 11:22