Semesterside for KUN4010 - Høst 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Kjære Master-studenter i KUN4010. Tirsdag 26. sept: 12.15-14. Jeg er blitt oppmerksom på at vi i følge undervisningsplanen skal begynne kl.10.15 i morgen tirsdag 26. sept. Det skal vi ikke! Undervisningen er som vanlig kl.12.15 - 14 i seminarrom 219 . Fint om dere sprer dette videre til andre studenter. Vi sees, mvh Espen Johnsen.

25. sep. 2017 13:53

Studentene fordeles på veiledningsgrupper etter innlevering av prosjektskisse. Gruppeseminarer og individuell veiledning vil foregå i perioden uke 40-48. Nøyaktig tidspunkt er ennå ikke fastsatt. Dette oppdateres fortløpende.

2. mai 2017 08:12

Syk på eksamensdagen eller tekniske problemer med innlevering av oppgave eller eksamen? Fravær utover grensen for obligatorisk oppmøte?

Ta kontakt med ekspedisjonen på IFIKK umiddelbart. TLF: 22 85 69 11
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/kontakt/

11. apr. 2017 15:27