Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. november

Eksamensordning

Prosjektbeskrivelse.

Innleveringsfrist: 4. desember kl. 14:00

Merknad: Ut- og innlevering i Fronter: http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/ressurser/innlevering/innlevering_fronter.html Regler for kildebruk og referanser: https://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/

Kunngjøring av eksamensresultater: 22. desember

Obligatoriske aktiviteter, del 1

Merknad: Hvilken masteroppgave du ønsker å legge frem, meldes inn på Fronter innen 8. september kl. 14.00. Frist for innlevering av skisse (1-2 sider): 29. september kl. 14.00 i Fronter. Se også emnesiden: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/KUN4010/#teaching

Obligatoriske aktiviteter, del 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. mar. 2021 01:35