Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

22. november

Eksamensordning

Prosjektbeskrivelse.

Innleveringsfrist: 6. desember kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske aktiviteter, del 1

Obligatoriske aktiviteter, del 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. feb. 2021 15:49