Pensum/læringskrav

  • Euris Larry Everett og Inger Furseth: "Masteroppgaven. Hvordan begynne - og fullføre" Utgitt av Universitetsforlaget, 2 utgave eller nyere.

I tillegg skal studenten i arbeidet med prosjektbeskrivelsen utarbeide en egen pensumliste.

Publisert 7. mai 2019 14:33 - Sist endret 7. mai 2019 14:48