Semesterside for KUN4010 - Vår 2006

Ny innlevering av prosjektbeskrivelse: Innlevering av ny prosjektbeskrivelse sendes på e-post til "henvendelser@ifikk.uio.no", med kopi til "espen.johnsen@ifikk.uio.no". E-posten merkes med "prosjektbekrivelse" i subjectfeltet. Husk å skrive navn, emne og dato i selve vedlegget. Mottatte e-post med fullstendige vedlegg bekreftes mottatt. Ny frist for innlevering er satt til mandag 21. august. Samtlige studenter på emnet skal sende inn, også de som er godkjente.

31. mai 2006 13:13

Rekkefølge under muntlig eksamen/samtale om prosjektbeskrivelsen

Kandidatene vil bli kalt inn etter følgende rekkefølge:

Mandag 29. mai

Fra kl 09-12: Tone L. S. Birkeland, Guro M.V. Braathen, Per Christian Grov

Fra kl. 13 – 16/17: Cecilie Tyri Holt, Torbjørg Holtestaul, Othilie Jansen, Hanne Gudrun Gulljord

Tirsdag 30. mai

Fra kl. 09-12: Solveig Karstensen, Julie Smith, Hilde Rognerud, Lene Røysum, Ingrid Fuglerud Danbolt

13.00- 16/17: Kjetil Sandlund, Anne Kristine Sollund, Kristin Margrethe Wennesland, Anders Voll

24. mai 2006 13:41

Mandag 29. og tirsdag 30. mai arrangeres møter med studenter som har prosjektbeskrivelser til vurdering. Sted: Møterommet i 5. et Niels Treschows hus. Oversikt over kandidatene og tidspunkt for oppmøte kommer senere.

15. mai 2006 12:26