Ny innlevering av prosjektbeskrivelse: Innlevering …

Ny innlevering av prosjektbeskrivelse: Innlevering av ny prosjektbeskrivelse sendes på e-post til "henvendelser@ifikk.uio.no", med kopi til "espen.johnsen@ifikk.uio.no". E-posten merkes med "prosjektbekrivelse" i subjectfeltet. Husk å skrive navn, emne og dato i selve vedlegget. Mottatte e-post med fullstendige vedlegg bekreftes mottatt. Ny frist for innlevering er satt til mandag 21. august. Samtlige studenter på emnet skal sende inn, også de som er godkjente.

Publisert 31. mai 2006 13:13 - Sist endret 31. mai 2006 14:55