Pensum/læringskrav

Barnet, Sylvan : A short guide to writing about art , 2000. New York : Longman.

Carrier, David : Writing about visual art , 2003. New York : School of Visual Arts ; Allworth Press.

Eco, Umberto : Kunsten å skrive en akademisk oppgave, hovedoppgave og masteroppgave , 2002. Oslo : Idem. forord ved Thomas Hylland Eriksen .

Everett, E.L. : Masteroppgaven : hvordan begynne - og fullføre , 2004. Oslo : Universitetsforl..

I tillegg skal studenten i arbeidet med prosjektbeskrivelsen utarbeide en egen pensumliste.

Publisert 24. okt. 2006 10:27 - Sist endret 31. des. 2006 13:40