Beskjeder

Publisert 9. juni 2009 18:11

Innlevering av revidert prosjektbeskrivelse

Studenter som skal levere en revidert utgave av prosjektbeskrivelse skal, som nevnt på muntlig eksamen, levere denne inne 2 uker etter muntlig eksamen, senest kl. 14.00 i Fronter.

Publisert 25. mai 2009 15:13

MUNTLIG EKSAMEN, tid og sted:

Fredag 29. mai kl.09.30-11.30, rom 506 Niels Treschows hus

Rekkefølge:

9.30 - 10.30: Kristin Westrøm, Erik Bøhn

10.30 - 11.30 Synne Bull, Liv Aase Berger

Publisert 19. mars 2009 15:04

Innleveringsfrist for prosjektbeskrivelsen:

Fredag 8. mai, senest kl.14.00 i Fronter