Viktig informasjon: Tilbud om Classfronterkurs …

Viktig informasjon: Tilbud om Classfronterkurs

Dere som har meldt dere på ekskursjonsemnet KUN4012, våren 2007, får nå et tilbud om et to-timersskurs i Classfronter siden semesteroppgaven i emnet skal leveres elektronisk dette semesteret.

Kurset holdes: Mandag 23. april kl. 16:30-18:00 i Helga Engs hus, PC-stua i 2 etg. rom 241.

Publisert 12. mars 2007 10:35 - Sist endret 12. mars 2007 10:47