Semesterside for KUN4012 - Vår 2008

Eksamensbesvarelsene skal leveres i Fronter. Det er derfor viktig at alle gjør seg kjent med fremgangsmåten. Brukerveiledning for innlevering i Fronter finner du på nettsidene IFIKK

Husk også å gjøre deg kjent med oppgavemalen for eksamensbesvarelsen som du finner via linken ovenfor. Det er med denne du skal levere eksamensbesvarelsen din.

7. apr. 2008 21:07

Studenter som er usikre på bruk av Fronter kan delta på vårt 2 timers kurs onsdag, 16. april kl. 16.15-18.00, på pc-stuen 035 i Harriet Holters hus på Blindern

2. apr. 2008 19:53

Studenter med eksamens- og undervisningsopptak på emnet må bekrefte opptaket ved å framvise reisebekreftelse senest mandag 3. mars.

Dette gjør du slik: Du fremviser billett eller bekreftelse på reisebestilling ved personlig oppmøte (til Cecilie Boholm, rom 413, 4. et., Niels Treschows hus, tlf 22 85 61 71 eller i ekspedisjonen samme sted). Har du bestilt reise på internett sender du bestillings-/eller betalingsbekreftelse på e-post til: kunsthistorie-student@ifikk.uio.no

Dersom du ikke viser en bekreftelse på bestilt/betalt reise innen fristen, vil du miste plassen din på dette emnet.

22. feb. 2008 18:00