Beskjeder

Publisert 13. jan. 2011 13:12

Velkommen til informasjonsmøte

Tirsdag 25. januar, kl.16.15 vil det bli holdt et informasjonsmøte for alle studenter som har meldt seg til emnet, evt. vurderer å melde seg. Møtet finner sted i seminarrom 141, Georg Morgenstiernes hus (gamle Preklinisk odontologi - bygget), ved siden av Kristine Bondevies hus (biologi-bygget).

Vel møtt!