Pensum/læringskrav

Renessansens billedkunst i Roma og Firenze ca. 1420-1520

Før kursstart bør alle kjøpe og lese enten Hartt, F. / Wilkins, G. D.: History of Italian renaissance art, (6 utg.) N.J. 2006. eller Paoletti, T.J. / Radke, M.G.: Art in renaissance Italy, (3dje utg.), London 2006 for å få oversikt over de sentrale monumenter i italiensk renessansekunst.

Alle bør ta med seg Bibelen. Kompendium bør kjøpes på UniPub/Akademika før avreise (Husk studiebevis ved kjøp hos kompendieutsalget).

Pensumbøker finnes på UB og i biblioteket på det norske instituttet i Roma (DNIR).

Mange artikler i kompendium er også tilgjengelig på JStor.

Alle finner frem til egnet litteratur for sine semesteroppgaver og fører dem opp på egne litteraturlister som leveres sammen med semesteroppgaven.

Før kursstart, vil læreren legge ut en liste over anbefalt litteratur på Fronter som vil hjelpe dere finne frem til egnet litteratur for semesteroppgavene.

Generelt pensum: Velg enten:

Hartt, F. / Wilkins, G. D.: History of Italian renaissance art, (6 utg.) N.J. 2006. eller Paoletti, T.J. / Radke, M.G.: Art in renaissance Italy, (3dje utg.), London 2006 De relevante kapitler om Roma og Firenze.

Spesielt pensum som finnes tilgjengelig i Unipub kompendium:

Hall, Marcia B.: Color and meaning, Cambridge 1992, Kap 3, 4: s. 92-109; 123-129; 137-142.=28s

Aronberg Lavin, M.: The place of narrative, London 1990 Kap 7, 8: s.195-236. = 41s

Edgerton Jr, S.Y. : The renaissance rediscovery of linear perspective, London 1975. Kap. 3, 4:s.32-63=31 s.

Sinding-Larsen, S.: A re-reading of the Sistine Ceiling, Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia, vol. IV (1969), s.143-157. = 14 s.

Seymour, C. Jr.: Michelangelo The Sistine Chapel Ceiling, London 1972. s.175-226= s.68-97 =29.

Sandström, S.: The Sistine Chapel Ceiling, i Levels of unreality, Uppsala 1963, s.173-186; 189-191; figs. 83, 87-94=23s.

Freedberg, S. J.: Michelangelo:The Sistine Ceiling, i Painting of the High Renaissance in Rome and Florence, London 1972: s.92-112= s.20s

Hood,W.: Nature and grace in the art of Fra Angelico, i Fra Angelico at San Marco, London 1993. Kap. 12: s.255-273; s.320-322= 21s

Shearman, J.: Chiostro dello Scalzo, i Andrea del Sarto, b. 1, London 1965. Kap. 4: s.52-74: plates 22a-24,31,41-43,51-53,64-65,86-89,109,117-119, 131,138- 140= 46s (22+24)

Joost-Gaugier, L.C.:The School of Athens, i Raphael`s Stanza dell Segnatura, London 2002. Kap.7: s.81-114, 205-222= 50 s.

Ahl, C.D.: Masaccio and the Brancacci Chapel, i The Cambridge Companion to Masaccio, ed. D.C.Ahl, London 2002. Kap. 7: s.138-157, 252-259=26s.

Cadogan, K.J.: Noble, worthy, exquisite, and decorative paintings: the narratives, i Domenico Ghirlandaio. Artist and artisan, London 2002. Kap. 3: s.66-101, 393-398= 40s.

Kent, D.: The Chapel in the heart of the Palace: A microcosm of Medici patronage, i Cosimo De`Medici and the florentine renaissance, London 2000. Kap. 13: 305-328, 478-485.=30s

Parks, R. N.: On the meaning of Pinturicchio’s Sala dei Santi, i Art History,vol. 2 (1978), s.291-320= 30s.

Marchand, E.: Monastic Imitatio Christi: Andrea del Castagno’s Cenacolo di S.Apollonia, i Artibus et historiae, 47/24 (2003), s.31-50= 20s

Borsook, E.: The mural painters of Tuscany, London 1980, s. 117-126; ill. 141-153.

Roettgen, S.: Palazzo Vaticano. Sistine Chapel, The flowering of the renaissance, 1470-1510, London 1997, s. 82-100; ill.,101-125.

Kliemann, S. /Rohlmann, M.: High renaissance and mannerism, 1510-1600, London 2004, s. 124-142, 146: ill., s. 147-173.

Litteratur for konsultasjon av kunstnere og gode illustrasjoner:

The dictionary of art, vols 1-34, Grove, London 1996.

Italian frescoes: High renaissance and mannerism, 1510-1600, red . Kliemann J. / Rohlmann, M., New York 2004.

Italian frescoes: The early renaissance, ed. Roettgen, S., New York 1996.

Italian frescoes: The flowering of the renaissance, ed. Roettgen, S., New York 1997.

Scala-forlaget i Firenze utgir en serie billedbøker "The Great Masters of Art", som har gode fargereproduksjoner av renessansekunst.

Publisert 21. okt. 2015 09:59 - Sist endret 21. okt. 2015 09:59