Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

31. mai

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Innleveringsfrist: 14. juni kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 5. juli

Muntlig presentasjon

Obligatorisk deltagelse

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2022 05:40