Beskjeder

Publisert 8. mai 2017 10:00

Det blir ekskursjon til Roma i uke 42 og 43. Mer informasjon om ekskursjonen vil bli gitt av Per Sigurd Styve.

Se også informasjon under "Annet" på emnesiden.

Publisert 11. apr. 2017 14:19

Syk på eksamensdagen eller dagen du skal gjennomføre muntlig fremlegg? Tekniske problemer på innleveringsdagen av skriftlig oppgave eller eksamen? Ta kontakt med ekspedisjonen på IFIKK umiddelbart. TLF: 22 85 69 11
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/kontakt/