Syk eller tekniske problemer på innleveringsdagen av oppgave eller eksamen?

Syk på eksamensdagen eller dagen du skal gjennomføre muntlig fremlegg? Tekniske problemer på innleveringsdagen av skriftlig oppgave eller eksamen? Ta kontakt med ekspedisjonen på IFIKK umiddelbart. TLF: 22 85 69 11
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/kontakt/

Publisert 11. apr. 2017 14:19 - Sist endret 11. apr. 2017 15:25