Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. oktober

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 6. november kl. 11:00

Innleveringsfrist: 9. november kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 30. november

Obligatorisk muntlig fremlegg

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 15:06