Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KUN4081 - Høst 2005

Hjemmeeksamen

Oppgaven kan hentes på instituttets ekspedisjonskontor mellom kl 1000 og 1400 mandag 28.11. Siste frist for innlevering er torsdag 1.12 kl 1400. Se forøvrig instruks for hjemmeeksamen

25. nov. 2005 16:47

Ved en feiltakelse er pensumlisten blitt satt opp til et 20 SP emne i stedet for til 10 SP. Den er derfor midlertidig fjernet. Evt spørsmål kan rettes til: c.b.boholm at ifikk.uio.no

11. okt. 2005 18:53

Vær oppmerksom på at deler av undervisningen vil bli holdt på engelsk

4. aug. 2005 13:04