Pensum/læringskrav

I kompendium 1:

Lund, Nils-Ole: Nordisk arkitektur, 1991. København : Arkitektens Forlag. s. 7-40.

Nordberg-Schulz, Christian: Modern Norwegian architecture, 1986. Oslo : Norwegian University Press. 160 sider.

I kompendium 2:

Eriksson, Eva: Den moderna staden tar form. Arkitektur och debatt 1910-1935, 2001. Stockholm : Ordfront. s 340-435.

Framton, Kenneth: Arne Jacobsen – Absolutely Modern, 2002. Louisiana Museum of Modern Art. s 14-49.

Hoel, Kari: ”Nyklassisismen – fra stil mot form”, Kunst og Kultur 1992, Nr. 3, s.130-148

Schnitler , Carl W: Slegten fra 1814, Kristiania 1911. s.1-65.

I Fronter:

Paulsson, Gregor: Den ny arkitektur, 1920. København. 172 s.

Tilgjengelige bøker i bokhandelen, Akademika:

Martin Keiding, Marianne Amundsen, Kim Dirckinck-Holmfeld (red.): Dansk arkitektur siden 1754 , 2007. København, Arkitektens Forlag. 400 s.

Norberg-Schulz, Christian: Arne Korsmo, 2000. 2000 (2. utgave), Oslo, Universitetsforlaget. 127 s.

Rudberg, Eva: Stockholmsutställningen 1930 : modernismens genombrott i svensk arkitektur , 1999. Stocholmia förlag. 212 s.

Salokorpi, Asko (Ed.): Classical Tradition and the Modern Movement, 1982. The 2nd International Alvar Aalto Symposium, Jyväskylä. 224 s..

Tekster for diskusjon ved seminar vil bli utdelt av faglærer.

Publisert 8. apr. 2010 16:09 - Sist endret 24. juni 2010 18:57