Semesterside for KUN4130 - Vår 2006

Det blir ekskursjon 25. april. Oppmøte kl. 12.15 i Blindernveien ved trappene til Blindern Studenterhjem.

24. apr. 2006 14:36

SEMESTEROPPGAVE

Oppgaven hentes i ekspedisjonen 4. april i ekspedisjonens åpningstid (10:00-14:00) og leveres innen 15. mai, kl. 14:00.

Oppgaven skal leveres i 2 eksemplar og være på 10-15 sider. Anbefalt skrifttype er Times New Roman (12 pkt) med 1 1/2 linjeavstand. Evt. bilder er vedlegg, og regnes ikke med i sidetallet.

Kandidatnummeret finner du i Studentweb. Forsider og fuskeerklæring lastes ned her.

27. mars 2006 12:33

VIKTIG! Forelesningen til Espen Johnsen torsdag 9. mars er flyttet til tirsdag 7. mars kl. 8.15 - 10.00, aud. 2 Sophus Bugges hus.

28. feb. 2006 11:06