Pensum/læringskrav

I kompendium:

Bodén, Christer: «Den funktionalistiska arvet. Några grunddrag i funktionalistisk idétradition och utvecklingshistoria», i (red.) Hansen, J.S & Bech-Danielsen: Modernismens genkomst. En antologi, 2000, s. 17-62.

Eriksson, Eva: Den moderna staden tar form. Arkitektur och debatt 1910-1935, 2001. Stockholm : Ordfront. s 340-435.

Johnsen, Espen: «Fra nordisk impuls til romerske palasser. Utenlandsk påvirkning på norsk nyklassisisme». I (red.)Grønvold, Ulf (red.)I Arkitektur i Norge. Norsk Arkitekturmuseums årbok 1994, 1994, ss .82-105.

Johnsen, Espen: «Progressiv tradisjonalisme. Idébakgrunn og program» i Det moderne hjemmet 1910-1940. Fra nasjonal tradisjonalisme til emosjonell funksjonalisme, dr.avhandling, UiO, 2002, ss.110-127.

Mikkola, Kirmo: “The transition from classicism to functionalism in Scandinavia.” I Classical Tradition and the Modern Movement 1985, ss.42-73.

Norberg-Schulz, Christian: «Fra nasjonalromantikk til funksjonalisme», I Norges kunsthistorie, Mellomkrigstid 6 1983, ss. 7-111. 1983 Gyldendal Norsk Forlag.

Porphyrios, Demetri: ”Scandinavian Doricism. Danish and Swedish Architecture 1910-1930.” I Architectural Design, 52 (5/6), 1982, ss. 23-35.

 

Bøker:

Lund, Nils-Ole: Nordisk arkitektur, 1991 og nyere utgaver. København : Arkitektens Forlag. (ca 200 s)

Pelkonen, Eeva-Lisa: Alvar Aalto: Architecture, Modernity and Geopolitics. Yale University Press, 2009 (229 s).

Michael Asgaard Andersen: Jørn Utzon. Arkitekturens tilblivelse og virke. Nyt Nordisk Forlag, København, 2011, s.1- 127, 233-278.

Artikler (de aller fleste tilgjengelige via JSTOR):

Fabienne Chevallier og Richard Wittman: Finland through French Eyes: Alvar Aalto's Pavilion at the Paris International Exhibition of 1937.  Studies in the Decorative Arts, vol 7. No 1 (1999-2000), s. 65-105.

Nils C. Finne:”The Workers' Club of 1924 by Alvar Aalto: The Importance of Beginnings”. Perspecta, Vol 6 (1990) s 47-61.

Goldhagen, Sara Williams: “Something to Talk about: Modernism, Discourse, Style”. I Journal of Society of Architectural Historians, Vol. 63, No 2 (2005), ss.144-167.

Waughan Hart: «Sigurd Lewerentz and the `Half-Open Door`. I Architectural History, Vol. 39 (1996), s. 191-196.

Mark A. Hewitt: “The Imaginary Mountain: The Significance of Contour in Alvar Aalto's Sketches”. I Perspecta vol 25 (1989) s. 161-177.

Espen Johnsen: «Å nyansere norsk modernisme». I Nordisk Arkitekturforskning, no. 1 (2006), ss.1-7.

Colin St. John Wilson:Sigurd Lewerentz and the Dilemma of the Classical”. I Perspecta, vol 24 (1988), ss.50-77.

Eeva-Liisa Pelkonen: ”Alvar Aalto and the Geopolitics of Fame”. I Perspecta, vol 37, Famous, s. 86-97.

Mark Treib: “Alvar Aalto at 100”. I Journal of the Society of Architectural Historians Vol 57, No 1 (Mar 1998), s. 59-67.

Stuart Wrede:”Landscape and Architecture: The Work of Erik Gunnar Asplund”. I Perspecta Vol 20, (1983), ss.195-214.

Jan Woudstra:”Danish Landscape Design in the Modern Era (1920-1970).” I Garden History, vol 23, No 2, 1995,. s. 222-241.

 

 

Tekster for diskusjon til bruk i seminarer vil bli utdelt av faglærer.

 

 

Publisert 14. nov. 2014 10:27