Tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at tidligere eksamensoppgaver ikke under noen omstendigheter bør betraktes som en mal for hvordan fremtidige eksamensoppgaver vil se ut.

Sist endret 24. feb. 2012 13:47 av Rita Hjorteset
Sist endret 24. feb. 2012 14:06 av Rita Hjorteset
Sist endret 24. feb. 2012 14:03 av Rita Hjorteset
Sist endret 24. feb. 2012 13:44 av Rita Hjorteset
Sist endret 10. apr. 2013 13:23 av Rita Hjorteset