Pensum/læringskrav

Det tas forbehold om endring i pensumlisten

Pensum merket med stjerne finnes i kompendium på kopiutalget, Akademika.

Følg "kopiutsalget på twitter" for beskjed om når kompendiet er ferdig hvis du ikke finner det på kopiutsalget.

Husk gyldig studentbevis ved kjøp av kompendium.

Norsk arkitektur- og designhistorie

Hallén, Widar (red.) : 1996, Art deco funkis scandinavian design. Årbok for Kunstindustrimuseene i Norge. Orfeus Forlag. (Artikler s. 41-85 om bla Arne Korsmo, Willy Johansson, Alf Sture, Scandinavian design- begrepet).

Johnsen, Espen (red.) : Brytninger. Norsk arkitektur 1945-65, 2010. Utstillingskatalog, Nasjonalmuseet. (ca 300 s).

*Lund, Nils-Ole : ”Den umiddelbare efterkrigstid – diskussionen om Apollon og Dionysos” og ”Det foranderlige og det evigtgyldige”. I Nordisk arkitektur,, 1991. Arkitektens Forlag . s. 18-39, 62-85.

Norberg-Schulz, Christian : ”Fra gjenreisning til omverdenskrise. Norsk arkitektur 1945-1980”. I Norges kunsthistorie, bind 7, Oslo, 1983. s. 7-92 .

*Norberg-Schulz, Christian : ”Sverre Fehns poetiske modernisme”. I Norberg- Schulz, Christian og Gennaro Postiglione: Sverre Fehn. Samlede Arbeider, 1997. Orfeus forlag. s. 19-61.

*Wildhagen, Fredrik : ”Fra sosialt engasjement til elegant form”, ”Scandinavian Design” og ”Spesialisering og spredning”. I Norge i Form. Kunsthåndverk og design under industrikulturen, 1988. J.M. Stenersen forlag. s. 119-172.

Internasjonal arkitektur- og designhistorie

Colomina. Beatriz: :”The Media House”. Assemblage, No. 27, The Tulane Papers: The Politics of Contemporary Architectural Discourse (Aug., 1995). s. 55-66.

Colomina, Beatriz: Domesticity at War , Barcelona, 2006. Actar. s. 5-109.

Crowley, David og Jane Pavitt (red.): Cold War Modern: Design 1945–1970 , London, V&A, 2008. s.11-23, 43-63, 72-90.

Arthur Drexler: “Engineer´s Architecture: Truth and its Consequenses.” I A. Drexler (red.): The Architecture of the Ecole Beaux- Arts, London, 1984. Secker & Warburg. S. 13-59.

Goldhagen, Sarah W. og Rejean Legault (red.): Anxious modernisms: Experimentation in Postwar Architectural Culture, 2000. MIT Press. s. 9-118, 191-214, 301-323. (Utsolgt fra forlaget, vil bli tilgjengeliggjort på annen måte).

Lund, Nils-Ole: Arkitekturteorier siden 1945, 2001. Arkitektens Forlag. s. 1-128 .

Oackman, Joan (red.): Architecture Culture 1943–1968 , 1993. Columbia Books of Architecture. s. 27-45, 100-109, 240-252, 270-271.

Payne, Alina: “Rudolf Wittkower and Architectural Principles in the Age of Modernism” Journal of the Society of Architectural Historians,, Vol. 53, No. 3, Sep., 1994. s. 322-342.

Artikler fra Byggekunst

I tillegg vil enkelte artikler fra samtiden, publisert i Byggekunst i perioden 1945-65, bli lagt ut i fronter: John Engh: ”Etterkrigstid”. Byggekunst, 1956, s.159-168. Christian Norberg-Schulz: ”Norsk arkitektur gjennom 50 år”. Byggekunst, 1961, s.90-102. Knut Knutsen:”Et fritidshus”. Byggekunst 1952, s.126-129. Knut Knutsen: ”Arkitektens oppgave”. Byggekunst 1953, s. 195-197. Sverre Fehn:” Marokansk primitiv arkitektur.” Byggekunst 1952, s.73-78. PAGON: ”CIAM”, ”Bolig”, Hjemmets mekano”, Byggekunst 1952, s.93, 108-113. Arne Korsmo og Christian Norberg-Schulz: ”Mies van der Rohe”. Byggekunst 1952, s.85-91. Arne Korsmo: ”Japan og Vestens arkitektur”. Byggekunst 1956, 69-74.

Annen aktuell norsk referanselitteratur

Bøe, Alf : "Kunstindustri og design etter 1940": I Norges kunsthistorie, bind 7, Oslo 1983. s. 421-466. .

Fallan, Kjetil : Modern transformed: the domestication of industrial design culture in Norway, ca. 1940-1970. , 2007. Doktoravhandling, NTNU. s. 1-18, 55- 100, 139- 206, 251-342. .

*Grønvold, Ulf : ”I hybridenes dager”. Byggekunst nr 7 , 1991. s. 403-417 .

Thue, Anniken : ”Kunsthåndverket 1940-1980”. I Norges kunsthistorie, , 1983. bind 7, Oslo. s. 350 – 390.

Annen aktuell internasjonal referanselitteratur

Jackson, Lesley : ”Contemporary”. Architecture and interiors of the 1950s, 2004. Phaidon.

Lambert, Phyllis (red.): Mies in America , New York, 2001. Whitney.

Pelkonen, Eeva-Liisa and Donald Albrecht (red.): Eero Saarinen: shaping the future , 2006. Yale.

Treib, Marc (red.): The Architecture of landscape, 1940–1960 , Philadelphia, 2002.

Publisert 17. okt. 2013 10:28 - Sist endret 9. jan. 2014 09:41