Semesterside for KUN4240 - Vår 2015

Dessverre har det oppstått en feil angående eksamensform på emnesiden. Dette er nå korrigert, slik at det stemmer overens med den informasjonen som ligger på semestersiden, nemlig at eksamen er en 3 dagers hjemmeeksamen.

20. jan. 2015 14:51

Merk: kompendium kan bli forsinket!

Følg med på twitter her:

https://twitter.com/kopiutsalget

15. jan. 2015 16:22