Beskjeder

Publisert 20. jan. 2015 14:51

Dessverre har det oppstått en feil angående eksamensform på emnesiden. Dette er nå korrigert, slik at det stemmer overens med den informasjonen som ligger på semestersiden, nemlig at eksamen er en 3 dagers hjemmeeksamen.

Publisert 15. jan. 2015 16:22

Merk: kompendium kan bli forsinket!

Følg med på twitter her:

https://twitter.com/kopiutsalget