Feil på emnesiden ang. eksamensform

Dessverre har det oppstått en feil angående eksamensform på emnesiden. Dette er nå korrigert, slik at det stemmer overens med den informasjonen som ligger på semestersiden, nemlig at eksamen er en 3 dagers hjemmeeksamen.

Publisert 20. jan. 2015 14:51