Pensum/læringskrav

Pensum for KUN 4335 Estetiske teorier, høsten 2016

Tekster merket * samles i et kompendium, som vil foreligge til salgs på kopiutsalget, Akademika. Tekster merket ** vil legges ut i Fronter.

 

Artikler

*Theodor W. Adorno, "Det naturskjønne", Estetisk teori, Gyldendal: Oslo, 1998, s. 115 – 150. (Kompendium del 1 av 2)

*Giorgio Agamben, "Judgement Day". Profanations, overs. Jeff Fort, New York: Zone Books, 2010, s. 23-27. (Tilleggskompendium)

*Walter Benjamin, "Liten fotografihistorie", overs. Torodd Karlsten, Walter Benjamin. Kunstverket i reproduksjonsalderen, Oslo: Gyldendal, 1991, s. 65-79. Tilleggskompendium)

*Walter Benjamin, "Om noen motiver hos Baudelaire", overs. Janne Sund, Walter Benjamin, Skrifter i utvalg 1, Oslo: Vidarforlaget, 2014, s. 195-249. (Tilleggskompendium)

*Walter Benjamin, "Til Prousts bilde", overs. Frode Helmich Pedersen, Walter Benjamin, Skrifter i utvalg 2, Oslo: Vidarforlaget, 2014, s. 95-110. (Tilleggskompendium)

*Elisabeth Bronfen, "The ‘most’ poetic topic", Over Her Dead Body: Death, Femininity and the Aesthetic, Manchester: Manchester University Press, 2006, s. 59– 75. (Kompendium del 1 av 2)

** Jacques Derrida. "The Animal That Therefore I Am (More to Follow)", The Animal That Therefore I Am, overs. David Wills, New York: Fordham University Press, 2008, s. 1-51.

*Hedda Høgåsen-Hallesby, “Carmens performative hevn”, I Tidsskrift for kjønnsforskning nr 3, 2007, s. 5–18 (Tilleggskompendium)

**Liv Hausken, "The Media Aesthetics of Brain Images in Popular Science", N. Möβner & A. Nordmann (red.), Reasoning in Measurement, London: Routledge (forthcoming 2016).

**Liv Hausken, "My take on Media Aesthetics", Sensorium Journal, Vol 1, no 1, 2016, s. 81-91.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fra "Innledning til estetikken", Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg (red.), Estetisk teori, Oslo: Universitetsforlaget, 2008, s. 117-143.

**Henry James, "The Beast in the Jungle", Leon Edel (red.), The Complete Tales of Henry James, Vol. 11, Philadelphia: Lippincott, 1964, s. 351-402.

**Michael Lundblad, "Introduction: The Nature of the Beast in U.S. Culture", The Birth of a Jungle: Animality in Progressive-Era U.S. Literature and Culture, New York: Oxford University Press, 2013, s. 1-28.

*Paul Mattick Jr., "Beautiful and sublime", Art in Its Time, New York: Routledge, 2003. s. 46–73. (Kompendium del 2 av 2)

**W. J. T. Mitchell & Mark B. N. Hansen, "Introduction", W. J. T. Mitchell & Mark B. N. Hansen (red.), Critical Terms for Media Studies, Chicago: University of Chicago Press, 2010, s. vii-xxii.

*Jacques Rancière, ”Den emansiperte tilskuer”, Den emansiperte tilskuer, Oslo: Pax, 2012, s. 7-39. (Kompendium del 2 av 2)

 

Bøker:

Roland Barthes, Det lyse rommet, overs. Knut Stene-Johansen, Oslo: Pax, 2001, s. 11-23, 29-39; 57-143.

Friedrich Nietzsche, Tragediens fødsel, med etterord av Ståle Wikshåland, overs. Øystein Skar, Spartacus forlag, Oslo: Spartacus, 2010.

Jacques Rancière, Aisthesis : Scenes from the Aesthetic Regime of Art, London: Versus, 2013, s. vii-xvi; 1-20; 55-74.

 

NB! Studenter som tidligere har lagt opp Elisabeth Bronfen, "The ‘most’ poetic topic" (for eksempel på emnet LIT3462), legger i stedet opp følgende tekst: Elisabeth Bronfen "The lady is a portrait", Over Her Dead Body. Death, femininity and the aesthetic, Manchester: Manchester University Press, 2006, s. 110–140.

 

 

 

Publisert 6. mai 2016 14:04 - Sist endret 29. juni 2016 13:23