Semesterside for KUN4360 - Høst 2011

Utlevering av oppgavetekst for semesteroppgaven:

Oppgaveteksten vil bli lagt ut i Fronter 25. oktober, kl. 10.00.

14. okt. 2011 17:47

NB! Flytting av undervisning og innlevering av oblig.oppgave:

Siste undervisningsgang 25. oktober må dessverre flyttes en uke frem. Ny undervisningstid blir da 1. november, kl.10.15-12.00 på seminarrom 207 i GM (MERK endring av sted)

Frist for den obligatoriske oppgaven blir også flyttet en uke frem og ny innleveringsfrist er 25. oktober, senest kl. 14.00, i Fronter.

10. okt. 2011 12:59

NB! Sted for undervisning er endret fra og med 20. september

Se detaljert undervisningsplan for mer info.

30. aug. 2011 13:53