Semesterside for KUN4360 - Høst 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Til alle på KUN4360: Ekstra time til veiledning tirsdag 22. november kl. 10:15 til 11:00. Sted: Møterom 567 i femte etasje i Georg Morgenstiernes hus. Vennlig hilsen Erik

8. nov. 2016 09:33

Til alle studenter på KUN2360/4360 Christian Krohg: Kunst, tekst og kontekst. Dere skal levere skriftlig kvalifiseringsoppgave i uke 45. Kvalfiseringsoppgaven er obligatorisk og må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Mer informasjon om kvalifiseringsoppgaven får dere av faglærer i undervisningen.

Syk eller tekniske problemer på innleveringsdagen av skriftlig oppgave eller eksamen? Ta kontakt med ekspedisjonen på IFIKK umiddelbart. TLF: 22 85 69 11
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/kontakt/

23. mai 2016 12:28