Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

6. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 20. november kl. 11:00

Innleveringsfrist: 23. november kl. 11:00

Merknad: Ut- og innlevering i Fronter: http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/ressurser/innlevering/innlevering_fronter.html Regler for kildebruk og referanser: https://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/

Kunngjøring av eksamensresultater: 14. desember

Skriftlig kvalifiseringsoppgave

Innleveringsfrist: 25. september kl. 14:00

Merknad: Leveres i Fronter.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 13:43