Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

21. oktober

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 4. november kl. 11:00

Innleveringsfrist: 7. november kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Skriftlig kvalifiseringsoppgave

Innleveringsfrist: 9. oktober kl. 14:00

Merknad: Leveres i Canvas.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 06:53