Pensum/læringskrav

Teoretiske tekster i antologi (kjøpes eller lånes på bibliotek):

 

Harrison, Charles, Paul Wood & Jason Gaiger red. 1998 (eller senere utgaver). Art Theory 1815-1900. An Anthology of Changing Ideas. Oxford, Blackwell Publishers, 410-415, 493-506, 550-565, 576-585, 666-668, 936-941

 

 

Tekster som er samlet i et kompendium:

 

Alsvik, Henning & Leif Østby 1951. Norges billedkunst i det nittende århundre. Oslo, Gyldendal, 260-262, 264-272, 273-284

 

Alsvik, Otlu 1953. ”Skribenten Christian Krohg”. Kunst og Kultur, 39-52

 

Berg, Knut & Oscar Thue 1985. ”Sosial tendens-kunst”. 1880-årene i nordisk maleri. Oslo, Nasjonalgalleriet, 25-32

 

Bourdieu, Pierre 1993. The Field of cultural Production. Essays on Art and Literature. Cambridge, Polity Press, 238-253

 

Brenna, Arne 1979. ”Fra ’Albertine’ til ’Politilegens venteværelse’. Et forsøk på å rekonstruere motivets utvikling”. Kunst og Kultur, 65-80

 

Grevenor, Henrik 1938. ”Krohg, Christian”. Norsk biografisk leksikon. Oslo, Aschehoug, 63-74

 

Hansson, Olaf 1953. ”Christian Krohgs utstilling 1885. Kunst og Kultur, 27-32, 34-38

 

Iversen, Irene 1995. ”Blikk, speil, begjær. To impresjonistiske kvinneportretter”.  Skrift, 34-54

 

Koefoed, Holger & Oscar Thue red. Kampen for tilværelsen. Oslo, A-gruppen, 32-35, 36-37, 40-41

 

Mørstad, Erik 1991. ”Christian Krohgs kunstteori i 1880-årene”. Kunst og Kultur, 69-107

 

Mørstad, Erik 1992. ”Bryllup og ekteskap som tema i Christian Krohgs malerier”.  Kunst og Kultur, 230-237

 

Mørstad, Erik 2004. ”Christian Krohg i Skagen. Et norsk perspektiv”. Christian Krohg og Skagen. Lillehammer kunstmuseum, Skagens Museum, 12-32

 

Ringbom, Sixten 1985. ”Nordisk 80-tal. Verklighet, luft och ljus”. Berg, Knut red.: 1880-årene i nordisk maleri. Nasjonalgalleriet, 7-16

 

Thiis, Jens 1927. Norsk kunsthistorie. Oslo, Gyldendal, 441-457

 

Thue, Oscar 1965. ”Christian Krohg-studier”. Kunst og Kultur, 193-204

 

Thue, Oscar 1958. ”Albertine og Madeleine”. Kunst og Kultur, 125-127

 

Thue, Oscar 1987. ”Elevtiden hos Karl Gussow”. Christian Krohg. Nasjonalgalleriet, 9-19

 

 

Tekster som er tilgjengelig online, Oria, UiO:

 

Bredsdorff, Elias 1973. Den store nordiske krig om seksualmoralen. En dokumentarisk fremstilling av sædelighedsdebatten i nordisk litteratur i 1880´erne. København, Gyldendal, 11-26, 119-141, 175-193

 

Dietrichson, Lorentz 1991. Norges kunsts historie i det nittende århundre. Oslo, Messel, 128-185

 

Egeland, Marianne 2000. Hvem bestemmer over livet? Biografien som historisk og litterær genre. Oslo, Universitetsforlaget, 17-147, 293-314

 

Fosli, Halvor 1994. Kristianiabohemen. Byen, miljøet, menneska. Oslo, Samlaget, 371-425

 

Gunnarsson, Torsten 2015. ”Grez-sur-Loing och konstnärskolonierna kring Fontainebleauskogen”. Konsthistorisk tidskrift, 20-54

 

Hamm, Christine 2006. ”’Sjælemalerier’. Amalie Skram leser Albertine”. Edda, nr. 3, 254-268

 

Kirkholt, Tore 2013. ”Krohg, Werenskiold og naturalismens politiske kraft”. Kunst og Kultur, s. 144-157

 

Krohg, Christian 1886 (eller andre utgaver). Albertine. Kristiania, Huseby & Co.

 

Mørstad, Erik 2013. ”Christian Krohgs Albertine og fransk litteratur”. Kunst og Kultur, 146-153

 

Sjåstad, Øystein 2012.  ”Blikkene i politilegens venteværelse”. Kunst og Kultur, s. 154-163

 

Sjåstad, Øystein 2016. ”Norsk kunst i europeisk kontekst: Christian Krohg som naturalistisk innovatør”. Samtiden, s. 36-44

 

Sørensen, Øystein 1984. 1880-årene. 10 år som rystet Norge. Oslo, Universitetsforlaget

 

Thue, Oscar 1997. Christian Krohg. Oslo, Aschehoug, 9-165

Publisert 5. apr. 2019 11:40 - Sist endret 12. aug. 2019 11:58