Pensum/læringskrav

Bøker

Berg, Knut (red.): Norges malerkunst, 2002. Oslo . bd. 1, s. 351-501.

Fosli, Halvor: Kristianiabohemen. Byen, miljøet, menneska, 1994. Det Norske Samlaget, Oslo . s. 371-423.

Gunnarson, Torsten et al : Impressionismen och Norden. Frank avantgarde i de sene 1800-tal og kunsten i Norden 1870-1920, 2003. Nationalmuseum, Stockholm, og Statens Museum for Kunst, København, København. s. 9-259.

Krohg, Christian: Albertine, 1981 (eller andre utgaver). Gyldendal, Oslo . 124 s.

Thue, Oscar: Christian Krohg, 1997. Oslo. s. 9-241.

Pensum samlet i et kompendium:

Alsvik, Henning og Leif Østby, Norges billedkunst i det nittende og tyvende århundre, bd. 1, Gyldendal, Oslo 1951, s. 260-84.

Alsvik, Otlu, ”Skribenten Christian Krohg”, Kunst og Kultur, 1953, s. 39-52.

Berg, Knut og Oscar Thue, ”Sosial tendens-kunst”, i 1880-årene i nordisk maleri, utstillingskatalog, Nasjonalgalleriet, Uddevall 1985, s. 25-32.

Bourdieu, Pierre, ”Manet and the Institutionalization of Anomie”, i Bourdieu, Pierre, The Field of Cultural Production. Polity Press, Oxford 2004, s. 238-53.

Brenna, Arne, ”Fra ’Albertine’ til ’Politilegens venteværelse’. Et forsøk på å rekonstruere motivets utvikling”, Kunst og Kultur, 1979, s. 65-80.

Grevenor, Henrik, ”Krohg”, i Norsk Biografisk Leksikon, bind 7. Aschehoug, Oslo 1938, s. 63-74. Impressionisten, nr. 3-4, 1887, 7 s.

Hansson, Olaf, ”Christian Krohgs utstilling i 1885”, Kunst og Kultur, 1953, s. 27-38.

Iversen, Irene, ”Blikk, speil, begjær. To impresjonistiske kvinneportretter”, Skrift. Skriftserie for litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo, nr. 15, 1995, s. 34-54.

Koefoed, Holger og Oscar Thue (red.), Christian Krohg. Kampen for tilværelsen, A-gruppen bok og papir, Oslo 1989, s. 32-35, 36-37, 40-41.

Mørstad, Erik, ”Christian Krohgs kunstteori i 1880-årene”, Kunst og Kultur, nr. 2, 1991, s. 69-107.

Mørstad, Erik, ”Bryllup og ekteskap som tema i Christian Krohgs malerier”, Kunst og Kultur, nr. 4, 1992, s. 230-37.

Mørstad, Erik, ”Christian Krohg i Skagen: Et norsk perspektiv”, i Johansen, Annette og Mette Bøgh Jensen (red.), Christian Krohg og Skagen, utstillingskatalog, Skagen Museun og Lillehammer Kunstmuseum, Skagen 2004, s. 12-22.

Ringbom, Sixten, ”Nordiskt 80-tal: Verklighet, luft och ljus”, i Grate, Pontus og Nils-Göran Hökby (red.), 1880-årene i nordisk maleri. Utstillingskatalog, Nasjonalgalleriet, Uddevalla 1985, s. 7-16.

Thiis, Jens, i Norsk Kunsthistorie, bd. 2, Gyldendal, Oslo 1927, s. 441-57.

Thue, Oscar, ”Christian Krohg-studier. I. Tegninger av Chr. Krohg I Hamburger Kunsthalle”, Kunst og Kultur, 1965, s. 193-204.

Thue, Oscar, ”Albertine og Madeleine”, Kunst og Kultur, 1958, s.125-27.

Thue, Oscar, ”Elevtiden hos Karl Gussow”, i Thue, Oscar og Ingeborg Wikborg (red.), Christian Krohg, utstillingskatalog,. Nasjonalgalleriet, Uddevalla 1987, s. 9-19

I tillegg anbefales denne ressurssiden

Publisert 22. nov. 2006 18:05 - Sist endret 12. des. 2006 23:20