Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Besøksadresse: 
Georg Morgenstiernes hus, Blindernveien 31 (inngang fra Moltke Moes vei)

Ekspedisjonstid: 
10.00 - 14.00

Postadresse: 
Postboks 1020 Blindern
0315 Oslo

Telefon: (+47) 22 85 69 11
Faks: (+47) 22 85 75 51
E-post: 
Web: www.hf.uio.no/ifikk

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Vibeke Roggen  (kontaktinformasjon)   Faglærer
Karina Kleiva  (kontaktinformasjon) Daglig kl. 12.30-14.30, rom 430 NT  Førstekonsulent
Publisert 7. mars 2005 21:07