Semesterside for LAT1001 - Høst 2020

Seminarvarianten av LAT1001 var fulltegnet tidligere i dag, men vi har nå åpnet opp for flere påmeldinger på begge seminargruppene. Meld dere på!

18. aug. 2020 20:52

Leksjon 1 på LAT1001 Innføring i latin I ble gjennomført i går, så den gikk du kanskje glipp av. Men leksjon 2 holdes fredag kl. 12.15–14, og jeg vil begynne med en kort repetisjon av leksjon 1. Du vil trenge begynnerbøkene OMNIBVS 1 tekstbok og arbeidsbok til alle undervisningstimene.

Kurset på 4 dobbelttimer i norsk grammatikk for begynnerstudenter i latin og gammelgresk begynner i dag tirsdag 18.08 kl. 12.15 på zoom – se lenker i timeplanen for emnet. Oppgaver og annet materiale til grammatikkurset (og til selve latinemnet) ligger i canvas. For å få tilgang må du melde deg opp til emnet, og så vidt jeg forstår, må semesteravgiften være betalt også. Jeg kan evt. sende deg materiale til de to første gangene på epost: vibeke.roggen (at) ifikk.uio.no

Hilsen din norsklærer

Kontakt meg gjerne for spørsmål: vibeke.roggen (at) ifikk.uio.no

18. aug. 2020 06:59

Under den pågående Covid-19-pandemien gjør vi løpende vurderinger av hvordan vi kan tilby et smittervernmessig forsvarlig undervisningstilbud. LAT1001 - Innføring i latin I var planlagt å gå tilnærmet som normalt, med fysisk undervisning. Imidlertid ser vi nå - med smitteøkning i Oslo og andre steder - at det ikke er forsvarlig å tilby fysisk undervisning på LAT1001 pr. i dag. Undervisningen på emnet vil derfor foregå digitalt inntil videre. Dette gjelder både den ordinære seminarundervisningen i latin og undervisningen i norsk grammatikk på begynnelsen av semesteret.

Undervisningen vil foregå i Zoom til de oppsatte tidspunktene i timeplanen. Lenker til Zoom-øktene vil legges ut i timeplanen under "Pensum".  Undervisningen vil foregå på følgende måte: Faglærer Vibeke Roggen innleder om dagens tema. Deretter jobber studentene med tildelte oppgaver mens de er pålogget Zoom og dermed har mulighet til å stille spørsmål...

13. aug. 2020 12:02