Semesterside for LAT1002 - Vår 2020

Pga. korona-situasjonen blir skoleeksamen erstattet med en firetimers hjemmeeksamen våren 2020. Hjemmeksamen finner sted til samme tidspunkt som den opprinnelige skoleeksamenen (se denne siden for nærmere informasjon).

14. apr. 2020 09:17