Tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at tidligere gitte eksamensoppgaver ikke under noen omstendigheter bør sees som en mal for hvordan fremtidige oppgaver vil se ut.

Sist endret 5. des. 2013 10:51 av Rita Hjorteset
Sist endret 7. des. 2010 16:05 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 15. feb. 2013 10:16 av Rita Hjorteset
Sist endret 27. feb. 2014 11:01 av Rita Hjorteset
Sist endret 2. mars 2016 11:32 av Rita Hjorteset
Sist endret 10. mars 2017 10:28 av Rita Hjorteset
Sist endret 14. mars 2018 13:04 av Rita Hjorteset
Sist endret 5. des. 2013 10:49 av Rita Hjorteset
Sist endret 5. des. 2013 10:53 av Rita Hjorteset
Sist endret 5. des. 2013 10:55 av Rita Hjorteset
Sist endret 5. des. 2013 10:57 av Rita Hjorteset