Semesterside for LAT1404 - Vår 2020

Pga. korona-situasjonen blir skoleeksamen erstattet med en firetimers hjemmeeksamen våren 2020. Hjemmeksamen finner sted til samme tidspunkt som den opprinnelige skoleeksamenen (se denne siden for nærmere informasjon).

14. apr. 2020 09:18

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen i emnet, må minst to av de følgende tre obligatoriske undervisningsaktivitetene være godkjent:
- To skriftlige innleveringer i Canvas innen fastsatte frister
- høytlesning av heksameter, som gjennomføres på telefon med faglærer etter avtale

Frister for de obligatoriske skriftlige oppgavene blir henholdsvis 1.04 og 22.04, begge dager kl. 14.00. Hver av oppgavene blir lagt ut en uke før.

Den muntlige prøven blir 16. april mellom 9 og 16. Klokkeslettet for din prøve finner du i canvas under oblig 1.

8. apr. 2020 22:04