Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 11. juni kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3C

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kvalifiserende midtveisprøve

Merknad: Én times klasseromsprøve: 6. mars.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. apr. 2021 15:06