Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser enten to komedier av Plautus eller en komedie av Plautus og en av Terents. I tillegg kommer sekundærlitteratur til orientering og/eller fordypning.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:
• oversette pensumtekstene til norsk og fortolke dem
• gjøre rede for metrikken hos Plautus (eventuelt også hos Terents)
• diskutere tekstkritiske problemer i pensumtekstene
• gjøre rede for og diskutere forskning som tar opp for eksempel språklige, litterære eller historiske problemer i pensumtekstene

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i latin, eller tilsvarende.

Undervisning

14 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • muntlig kvalifiseringsoppgave der du prøves i høytlesning av en pensumtekst

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent kvalifiseringsprøve er gyldig også de neste to gangene emnet tilbys.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen: oversettelse til norsk av ett eller flere avsnitt fra det pensum studentene har lest, eventuelt med noen spørsmål knyttet til grammatikk og realier.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)